บริษัท สปอท เด็สทิเนชั่น จำกัด

จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบิน ทุกเส้นทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

สารจากผู้บริหาร

เราตระหนักว่า มันอาจเป็นการยากที่จะรักษา ความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าให้คงทนถาวรยาวนานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหัสวรรษใหม่ได้เริ่มขึ้น ไม่เพียงแต่มีการแข่งขันที่สูง กับคู่แข้งภายในประเทศเท่านั้นแต่รวมถึงทั่วโลก เมื่อตลาด Internet ได้เกิดขึ้น ดังนั้น เราจึงมีความต้องการที่จะปรับวิสัยทัศน์

ของเราเพื่อให้รองรับความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เพราะการแข่งขันทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเท่านั้นแต่ต้องรวมไปถึงความไว้วางใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เราให้บริการโดยบุคลากรซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องสร้างความแตกต่างจากเครื่องจักรหรือ Internet อย่างชัดเจน

ต่อจากนี้ไปเป้าหมายของเราก็คือ การทำให้ทุกความต้องการของลูกค้าเป็นที่น่าพอใจ และยุทธศาสตร์ท่จะนำมาซึ่งความสำเร็จได้ก็คือ การเตรียมทรัพยษกรบุคคลของเราเพื่อความ พร้อมสำหรับงานการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

โดยมีการลงทุนทางด้านการอบรมฝึกฝนบุคลากรทางด้านอารมณ์ การให้ความรู้สึกเชิงบวกต่องานการให้บริการ ทัศนคติที่ดีโดยภาพรวม การให้ความหวังและกำลังใจฉันมิตรรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะยกระดับมาตรฐาน

การทำงานของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยซึ่งจะนำมา ซึ่งประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา

Icon Contact

OUR SERVICES

จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก โปรโมชั่น ราคาพิเศษในต่างประเทศหลากหลายเส้นทาง ทั้งยุโรป, เอเชีย, อเมริกา, ออสเตรเลีย, แอฟฟริกา, ตะวันออกกลาง ทั้งตั๋วระหว่างประเทศ และภายในประเทศนั้นๆ

Head Office

SPOT Destinations Co., Ltd.
23/87 Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road,Kwang Klongton-Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel.02- 024- 8421- 8
Fax.02-024- 8429
MB.081- 766- 2393
Email ;  ticketing.spot@gmail.com

Scroll to Top